Last mile communicatie en end-to-end oplossingen

lua

Lua is een eenvoudige scrypttaal die veel in applicaties gebruikt wordt. De scripts worden op een virtuele machine uitgevoerd en de taal maakt gebruik van eenvoudig taalregels (syntaxis), booleans, doubles, strings, tabellen en arrays zodat bekende datastructuren geconstrueerd kunnen worden. Er kunnen ook verschillende programmeer tehnieken en concepten door elkaar gebruikt worden. De opzet is om eenvoudig, zonder een hoge mate van programmeer achtergrond, applicaties te kunnen schrijven.

Om uit te leggen wat met deze technologie gedaan kan worden, geeft RAAF het voorbeeld van de interatie van het radionatwerk en het HSPA/LTE netwerk voor het dimmen van openbare verlichting. De opbouw van de communicatieketen is eenvoudig: vanuit een XML back office applicatie moet met een electronische ballast worden gecommuniceerd. De taal waarmee met deze ballast gecommuniceerd kan worden is DALI (Digitally Addressable Lighting Interface.) Nu heeft RAAF een in Lua geschreven driver ontwikkeld die XML omzet naar DALI en het radionetwerk vanuit de router ontsluit.

Om nu een HSPA/LTE netwerk te koppelen aan het radionetwerk, kan men een standaard router nemen, de Lua applicatie downloesden en installeren in de Router en een LightSpy aansluiten. Door nu in alle armaturen een LightSpy te monteren en in de backoffice de juiste adressering door te voeren, is het gehele netwerk operationeel.